Innola


Duunirinki

Toimintamalli / Duunirinki

Duunirinki on yli 15-vuotiaista nuorista koostuva työtiimi, joka toimii aktiivisesti työllistääkseen itse itsensä ja kehittääkseen työelämätaitojaan. Duuniringin säännöllisissä kokouksissa nuoret pohtivat omaa osaamistaan ja sen markkinointia, toteuttavat markkinointitoimenpiteitä työkeikkojen hankkimiseksi, kartuttavat työkokemusta, tienaavat rahaa ja arvioivat toimintaa kehittämismielessä sekä oppien keräämiseksi. Omaa osaamista kehitetään yhdessä valmentajan kanssa sekä tarpeen mukaan järjestettävissä koulutuksissa.

Duunirinkiläiset tutustutetaan työelämän pelisääntöihin, kuten palkanmaksuun, työnantajien/-tekijöiden vastuisiin ja velvoitteisiin sekä verotukseen ja laskutukseen. Näin nuorille syntyy laajempi kokonaiskäsitys työelämän säännöistä ja lainalaisuuksista. Työllistymisen lisäksi nuoret luovat kontakteja paikkakunnalla toimiviin työnantajiin ja saavat mahdollisuuden tutustua eri yrityksiin ja ammatteihin. Duunirinkiläisten työtehtäviin on kuulunut kahvituksia, siivousta, lasten sekä lemmikkieläinten hoitoa, pihatöitä, postituksia, inventaarioita, kasvomaalauksia ja markkinointipromootioita. Työkeikkoja on tehty niin yksityishenkilöille, yrityksille kuin yhteisöillekin.

Duuniringin palveluita tarvitsevat asiakkaat ottavat yhteyttä joko Innolan valmentajaan tai suoraan tuntemaansa Duunirinkiläiseen. Valmentajalle tullut työtehtävä laitetaan tiimille tiedoksi, ja työkeikan tekevä nuori ottaa asiakkaaseen yhteyttä sopiakseen tarkemmista yksityiskohdista, kuten ajasta ja paikasta. Työkeikalle mentäessa asiakas ja nuori täyttävät palvelusopimuksen, jossa ilmenee työkeikan yksityiskohdat. Asiakaskohtaamiset ovat näin nuorille arkipäivää. Nuori palauttaa palvelusopimuksen lukion työosuuskunta Kisällille, jonka kautta työkeikkojen laskutus ja nuorten palkat kulkevat. Kisällin talouspäällikkönä toimii lukiolainen nuori, joka hoitaa laskutukset ja tekee palkkalaskelmat sekä maksaa palkat.

Valmentajan rooli on tukea ja auttaa Duunirinkiläisiä oman osaamisen kehittämisen ja tiimin toiminnan näkökulmasta. Valmentajan tehtävä ei ole hankkia työkeikkoja nuorten puolesta, mutta toimintaa käynnistettäessä apu markkinoinnissa ja ensimmäisten työtehtävien hankinnassa oli kuitenkin tärkeää. Duunirinkitoimintamalli on lähtenyt leviämään erityisesti Keski-Suomen 4H-yhdistyksiin Nuorten Keski-Suomi ry:n aloitteesta käynnistyneen erillisen hankkeen myötä.

"Aloitin Kisällin talousvastaavan työt noin kaksi vuotta sitten, enkä ole katunut päivääkään sitä, että lähdin hommaan mukaan! Matkan varrella ylä- ja alamäkien kautta olen oppinut paljon uusia hyödyllisiä asioita niin laskujen tekemisestä kuin palkkojen maksamisestakin. Itsenäinen työskentely sopi minulle, ja apua sai hyvältä työtiimiltä tarvittaessa. Tämän työn ansiosta olen yhtä todella arvokasta ja hyödyllistä kokemusta rikkaampi."