Nuorten unelmille siivet – Innola ry

Muuramen Innola ry:n tavoitteena on yrittäjyystalotoiminnan kautta kehittää toiminta- ja oppimisympäristöjä, jotka kannustavat nuoria yritteliäisyyteen, järjestämään tapahtumia, toteuttamaan projekteja ja työskentelemään tiiviissä yhteistyössä yrittäjien ja järjestöjen kanssa. Yrittäjyys- ja projektitalo antaa nuorille mahdollisuuksia ja valmiuksia toimia ja vaikuttaa sekä olla osallinen. Innolan toiminnan perusajatus onkin tekemällä oppiminen ja luottamus nuoriin. Tämä kaikki kannustaa aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamiseen sekä omaehtoiseen ja yrittäjämäiseen toimintaan. Yrittäjyyskasvatus on ajankohtaista ja tärkeää tänä päivänä koska yrittäjämäisiä ominaisuuksia tarvitsevat kaikki kansalaiset.

Yhdistyksessä työskentelee nuorten valmentajina kaksi työntekijää, joiden tehtävänä on projektien ja tiimien ohjaus ja valmennus, verkostoyhteistyö, koulutusten organisoiminen sekä toiminnan suunnittelu ja strategiatyö. Valmentajan tehtävänä on antaa nuorten ideoille ja unelmille siivet aktiiviseen tekemiseen ohjaamisen ja toimintamahdollisuuksien luomisen kautta. Yhdistyksen hallitus koostuu perustajajäsenten ja nuorten edustajista sekä yhdistyksen keskeisimmistä yhteistyökumppaneista.

Muurame on 9500 asukkaan kasvava kunta ja ikärakenteeltaan Keski-Suomen kunnista nuorekkain. Nuorten osuus Muuramen asukkaista on noin 40 %. Muurame on luonteeltaan kehittämishaluinen ja on tunnettu Me-hengestään ja yrittäjistään. Muuramen Innola ry on perustettu 9.5.2006 jatkamaan vuonna 2004 aloitettua yrittäjyystalotoimintaa Muuramessa. Yhdistyksen perustajajäseninä ovat Muuramen Yrittäjät ry, Muuramen kunta, Muuramen Lukion työosuuskunta Kisälli, Nuorten Keski-Suomi ry, Korpilahti-Muuramen 4H-yhdistys ry ja Villinikkarit Oy.

Toimintavuosiensa aikana Innola on löytänyt paikkansa muuramelaisten nuorten ja paikallisten verkostojen keskuudessa. Vuosittain Innolan toiminnassa on ollut aktiivisesti mukana 80–120 iältään 11–24 –vuotiaita nuoria. ja heidän toteuttamiensa projektien kautta toiminta vaikuttaa lukuisiin muuramelaisiin, niin nuoriin kuin aikuisiinkin. Toiminnalla on saavutettu erittäin hyviä tuloksia.