Innola


Mun Muurame 2

Mun Muurame 2

Hanke on suunnattu Muuramen asuinalueiden nuorille sekä muille yhteisöllisestä toiminnasta kiinnostuneille. Hankkeen tavoitteena on jatkaa Mun Muurame -hankkeessa synnytettyjä hyviä toimintamalleja ja varmistaa niiden juurtuminen. 

Hanke

  • tuottaa asuinaluetta kehittäviä palveluita
  • lisää nuorten kykyä ottaa itse vastuuta asuinympäristöstään
  • aktivoi ihmisiä järjestämään tapahtumia
  • ylläpitää ja synnyttää verkostoja
  • järjestää koulutuksia ja omaehtoista toimintaa eripuolille Muuramea

Hankkeen toimintojen tuottamat tekemiset lisäävät yhteisöllisyyttä ja vahvistavat identiteettiä sekä antavat nuorelle taitoja olla osallisena itsensä kannalta merkittävissä yhteisissä asioissa.

Lisäksi hanke

  • tavoittelee kansainvälistä yhteistyötä ja mahdollisia uusia toimintamalleja
  • tuottaa projektityökalun, joka mahdollistaa ryhmätyöskentelyn vaikka välimatkaa on paljon
  • tuo tutuksi lähidemokratiaa ja asuinalueosallisuutta sekä palvelujen tuottamista omalla asuinalueella
  • toteuttaa kestävän kehityksen toimintaperiaatteita ja valvomme tasa-arvon toteutumista