Innola


Nuorten yritykset ja projektit

Nuorten projekti- ja yritystoiminta

Innolassa uskotaan tekemällä oppimiseen. Projektien parissa työskentely antaa mahdollisuuksia etsiä omia vahvuuksia, hankkia kokemuksia ja vahvistaa omaa verkostoa. Innolassa tehdyt projektit ja perustetut yritykset ovat nuorten itsensä ideoimia tai toimeksiantoja yrityksiltä tai yhteisöiltä.

Projektiryhmä vastaa itse suunnittelusta, toteutuksesta ja paperitöistä. Todellisen tekemisen kautta oppiminen on kokemuksellista, käytännönläheistä ja innostavaa. Projektitoiminnan kautta opitaan työn organisoimista, ajanhallintaa, vastuuta, itsenäistä työskentelyä osana ryhmää sekä päätöksentekokykyä. Nuoret hankkivat myös rahoituksen projekteihinsa itse. Tekemisen kautta opitaan erityisesti yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan liittyviä taitoja, kuten markkinointia, myyntiä, luovuutta, tuotteistamista, oman osaamisen hyödyntämistä sekä ihmisten ja asioiden johtamista.

Yritystoiminta on nuorille tapa työllistää itsensä esimerkiksi kesän ajaksi ja tuottaa palveluita sekä tuotteita Muurameen. Tärkeää oman yrityksen perustamisessa on oma motivaatio ja halu oppia uutta. Yritystoiminnan kautta nuoret oppivat vastuuta ja työelämässä tarvittavia taitoja oikealla rahalla pyörivien yritysten kautta. On tärkeää että omaa osaamistaan ja mielenkiinnon kohteita voi löytää ja testata yhdessä omien kavereiden kanssa. Muuramelaiset yrittäjät ovat antaneet Innolan nuorille yrittäjille merkittävää tukea antamalla neuvoja ja ohjeita, taloudellista tukea, tiloja ja jakamalla omaa osaamistaan.

Yrityksiä on Innolan valmennuksessa perustettu monilla erilaisilla muodoilla, esimerkiksi Innolan yhdistyksen toimintana, lukion työosuuskunta Kisällin kautta ja 4H:n yritysmallia mukaillen. Kisällin ja Innolan alla toimineet yrittäjät saavat tuotot toiminnastaan palkkoina ja 4h-malli katsotaan vähäiseksi liiketoiminnaksi. Valmennuksellisesta näkökulmasta projektit ja yritykset etenevät samaa polkua. Valmentajan tehtävänä on tukea, auttaa ja kannustaa nuoria tarpeen mukaan. Myös oikeiden kysymyksien kysyminen oikeaan aikaan ja ohjaaminen tiedonhankintaan on tärkeä tehtävä. Vaikka valmentaja tietääkin vastauksen, voi hän ohjata nuoret etsimään tietoa yrittäjiltä tai muilta aikuisilta, jolloin nuori itse luo taas uusia omia kontakteja.